Yarışmalar
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Yarışmalar > Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması PDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 19/08/2008 15:54
Ankara Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması

Ankara-Gölbaşı özel çevre Koruma Bölgesi 1/25000 ölçekli çevre Düzeni Planında "Bölge Parkı" olarak gösterilen 4 parsel ile doğusundaki Gölbaşı Belediyesine ait alana, batısındaki park alanına ve yakın çevresine ilişkin peyzaj mimarlığı, şehircilik, mimarlık ve altyapı çözümlerini içeren projelerin elde edilmesi işi, özel çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öncelikle "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği" esasları çerçevesinde, "TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği" de gözönüne alınarak serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmıştır.

- 1/5000 ölçekli İşlevsel Plan: Yarışma alanı ile bağlı olduğu ekosistemin ilişkilerini ve işlev önerilerini açıklayacak. Gölbaşı kent merkezi etrafındaki fiziksel doku, ulaşım sistemi, göller arası ilişkileri ve kente olan etkilerini gösteren kavramsal düşünceler ile temel ilkeleri içerecektir. 

- 1/2000 ölçekli Proje: Yarışma alanını bütünü ile kapsayan ve yarışmanın amacını içeren (işlevler, peyzaj, sirkülasyon vb.) her türlü ayrıntıyı verecek olan çalışmadır.

- 1/500 ölçekli Düzenlemeler: Yarışmacılar, tasarım özelliğine göre seçecekleri iki yerden (konu ve ayrıntıdan) istedikleri ölçeklerde açıklayıcı çizimleri de (plan, kesit, cephe, siluet, perspektif, skeçler) bu paftalarda vereceklerdir. 

- Açıklama Raporu: Yarışmacı, şartname ve eklerinde verilen bilgiler ve paftalarda yeterli olarak açıklanan konuların yinelenmesinden kaçınarak, konu ile doğrudan ilişkili açıklamaları kapsamak üzere hazırlayacağı raporda: öneri planlarındaki tasarım ilkeleri, planlarda gösterilme olanağı olmayan maliyet, olabilirlik, uygulama etapları, esneklik vb. hususların açıklamaları ile peyzaj mimarlığı, mimari ve altyapı, işletme ve yönetim modeline ilişkin konulardaki tamamlayıcı, bilgi ve yaklaşımları da belirtecektir.

Katılım Ücreti50,000,000 Türk Lirası
Yarışma TipiUlusal, Açık & Serbest, Tek Aşamalı
Adres
Yarışma DilleriTürkçe
Kazananların açıklanması2001
Yarışmanın ilan edilmesi19/02/2001
Soru sorma için son gün02/04/2001
Teslim tarihi04/06/2001
Jüri toplantısı15/06/2001
Jüri ÜyeleriAsli Jüri Üyesi
Yalçın Memlük
Halim Perçin
Baykan Günay
Öner Tokcan
Ahmet Uzel
Gültekin Günay
Nuray Tokyay

Ödüller1. Ödül: 20.000.000.000 Türk Lirası
2. Ödül: 15.000.000.000 Türk Lirası
3. Ödül: 10.000.000.000 Türk Lirası
1. Mansiyon: 5.000.000.000 Türk Lirası
2. Mansiyon: 5.000.000.000 Türk Lirası
3. Mansiyon: 5.000.000.000 Türk Lirası
4. Mansiyon: 5.000.000.000 Türk Lirası
5. Mansiyon: 5.000.000.000 Türk Lirası
Satınalma: 10.000.000.000 Türk Lirası
Kazananlar1. Ödül
Haldun Erdoğan (Müellif)
Ahmet Oktan Nalbantoğlu (Müellif)

2. Ödül
Mehmet Çubuk (Müellif)
Melih Birik (Müellif)
Aygen Kancı (Müellif)
Arzu Nuhoğlu (Müellif)
Cem Sorguç (Müellif)

3. Ödül
Selami Demiralp (Müellif)
Can Kubin (Müellif)
Zeki Ülkenli (Müellif)
Oytun Deliktaş (Müellif)

5. Ödül
Ayça Bilsel (Müellif)

1. Mansiyon
Buğra Gökçe (Müellif)
Murat Bektaş (Müellif)
Tahsin Yılmaz (Müellif)

2. Mansiyon
Deniz Aslan (Müellif)
Nurbin Paker Kahvecioğlu (Müellif)
Hüseyin Kahvecioğlu (Müellif)

3. Mansiyon
Zehra Füsun Otaner (Müellif)
Sami Ata Turak (Müellif)

4. Mansiyon
Güngör Kan (Müellif)
Oğuz Yılmaz (Müellif)
Kübra Cihangir Çamur (Müellif)
Nilgül Karadeniz (Müellif)
Nevin Akpınar (Müellif)

5. Mansiyon
Ela Alanyalı Aral (Müellif)
F. Cana Bilsel (Müellif)

Satınalma 1
Hilmi Güner (Müellif)
Hüseyin Bütüner (Müellif)
Eren Başak (Müellif)
Kevser Tarakçı (Müellif)
Nesrin Kılınç (Müellif)
Meltem Mimarsinanoğlu (Müellif)
Didem Savaş (Müellif)
Berna Güner (Müellif)

Satınalma 2
Celal Abdi Güzer (Müellif)
Yüksel Öztan (Müellif)
Belemir Güzer (Müellif)
Şükran Şahin (Müellif)
Kumru Arapgirlioğlu (Müellif)
Mete Örer (Müellif)
Aydın Işık (Müellif)
Şebnem Erdem (Müellif)
Mustafa Çil (Müellif)
Simtaç Yücel (Müellif)

Satınalma 3
Kenan Güvenç (Müellif)
Levent Şentürk (Müellif)
Murat Uluğ (Müellif)
Recep Üstün (Müellif)
Sadun Özel (Müellif)
Başak Tarcan (Müellif)