Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Edirne Belediyesi Selimiye Cami Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Yarışma Projesi Yarışma ProjesiPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 14/09/2010 15:02
Edirne Belediyesi Selimiye Cami Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Yarışma Projesi
Künye
Tasarım EkibiAhmet Yılmaz
İ.Hakkı Yiğit
Memduh Fatih Yılmaz
Ahmet Gebel
Pembe Gülen Karaüzüm
Hilal Özcan
Rukiye Yanmış
Nuray Demir
Figen Yanmış
Osman Balak
Mimarlık Ofis(ler)iMi'mar Mimarlık Sanat Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İşverenBilinmiyor
Adres
Proje Tarihi2010
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiKentsel Tasarım
Yapım TürüBilinmiyor
Açıklama

Proje Kararları;

Geleneksel şehir dokusunda anıt eserler, etrafını saran daha küçük ölçekte irili- ufaklı yapıların varlığı ile çevresiyle bütünlük kurmaktadır. Zamanla oluşan irili ufaklı tüm yapı birimleri birbirleriyle ilişkili olarak ,parçalı bir bütünlükte bir araya gelir. Anadolu şehir dokusunda büyük,boş meydanlar ve açık alanlar sınırlıdır. Eserlere uzanan sokaklar farklı perspektif ve sürprizler verir.

Bu bağlamda anıt eserlerin çevrelerini boşaltmak değil dengeli bir yapılaşma ile “özgün dokumun ve silüetin” yaşatılması projede esas kabul edilmiştir.

Tarihi çevrede yer alan ve belgelenebilmiş eski eserlerin özgün dokuyu tamalayacak sayı ve nitelikte fakat , yeni fonksiyonlarla rekonstrüksiyonu yapılacaktır.

Yeterince belge bulunamayan ve kendisinden sonra yapılmış eserleri biçimlendiren eser izleri baz alınarak hafif strüktürlü ahşap taşıyıcı sistemler tasarlanmıştır. Ve bu eserlere çevrenin ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni işlevler verilmiştir.

Özgün dokusu bozulmuş ada, parsel ve yapılar bölge karakterine uygun olarak yeni malzeme ve teknolojinin kullanımına da olanak tanımak koşulu ile yeniden inşa edilecektir.

Tarihi çevrenin korunması ve yaşatılması için günün her saatinde kullanılması korumanın temel kabulüdür. Bu denge konut/ticaret yani gece/gündüz yoğunluk oranının belli ölçüde korunması ile mümkündür. Bu amaçla merkezde yeni konut ve ticaret olanaklarına imkan sağlanmıştır.

Tarihi bölgelerin fiziksel dokusunu koruyabilmek için parsel tevhid ve ifrazı engellenmelidir. Bölgenin kütle oranlarının bozulmaması ve ada bazında dengeli ortak alanların oluşması tevhid sınırlaması ile mümkündür. Proje alanında daha önce yapılmış tevhidli parseller incelenerek bazılarında ifraz ihtiyacı veya kütle parçalanmasına gidilmiştir.

Ulaşım;

Edirne’ye temel üç yönden giriş yapılmaktadır ; İstanbul yönünden D100 karayolundan ve E80 Avrupa otoyolundan,

Avrupa yönünden Kapıkule sınır kapısından,  Yunanistan yönünden Pazarkule Sınır kapısı, Karaağaç yolundan. Bu yolların hepsi Edirne merkez sit alanında kesişmekte ve dağılmaktadır. Yani Edirne’yi görmek isteyen herkes mutlaka araçla merkezden geçerek dağılmak zorundadır.

Projede ulaşım için hedeflenen çözüm, “Hızlı araç trafiğinin merkez yerleşim alanın çeperlerinde söndürülerek yavaşlatılması ve merkezin yaya ulaşımına tahsis edilmesi” olarak özetlenebilir.

Bu bağlamda merkez yerleşim alanının ve nehrin dışından I. derce araç yolu tasarlanmış ve bu yol E 80 Avrupa Otoyolu ve D100 İstanbul yolu ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bu yola E 80 avrupa otoyolundan şehrin kuzey yönünden yeni bağlantı yapılması düşünülerek, Lalapaşa sapağı yükünün azaltılması öngörülmüştür.

I. derece yolları besleyen daha yavaş II. Derece araç yolları şehrin merkez / çeperine girdi-çıktı yaparak ring oluşturmakta ve III. derece yolları toplamaktadır. III. Derece yollar şehrin ticaret ve konut alanları içerisinde dolaşarak küçük damarlar oluşturmaktadır.

Araç yollarının giremediği, yayaya tahsis edilen alanlar(yollar ve meydanlar) yaklaşık olarak 1-1,5 km çapında ve 10-20 dakika yürüme mesafesindedir.

Ayrıca yayaya tahsis edilen alanda hafif cadde tramvayı öngörülmüş ve bu tramvay II. derece ve I.derece araç yolları ile ilişkilendirilerek transfer noktaları tasarlanmıştır. Bu noktalar şehir merkezinin doğu ve batı yönünde tesis edilerek yerleşim alanları ile bağlantı sağlanmıştır.

Tarihin her döneminde ticaretin kalbi olan arasta ve hanlar bölgesi bugün de aynı hareketliliğini sürdürmektedir. Ancak, Talat Paşa Bulvarından akan yoğun trafik Selimiye ve çevresini bu hareketlilikten koparmaktadır.Talat Paşa Bulvarının tramvay ile toplu taşımaya tahsis edilmesiyle projede yaya sirkülasyonunun kesintiye uğramadan Selimiye çevresine taşınması sağlanmış, eklenen yeni yapı ve fonksiyonlarla da yaya dağılımında homojen bir kent merkezi hedeflenmiştir.

Açık Kamusal Alanlar

1-Parklar Ve Kentsel Meydanlar

Yeşil Doku

Açık meydanların yoğun olduğu proje alanında yeşil alanlar, açık alan-kapalı alan ilişkilerinde sürekliliğin oluşmasına imkân verilmiş ve konut alanlarının yeşil dokusu ile bütünleşmesi sağlanmıştır.

Oluşmuş fiziksel yapı adaları içinde yer alan yeşil dokunun, ada mülkiyetine bırakılarak hâne kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.

Selimiye Camii avlusu ve diğer anıt eserlerin etrafında yer alan anıt ağaç niteliğindeki ağaçlar korunmuş olup; bu bölgelere ıhlamur ve sığla ağaçlarından ilaveler yapılmıştır. Anıt eser çevresinde ve meydanlarda yeni dönemde dikilmiş olan bitkilerde önemli ölçüde seyreltme yapılarak yeni tasarlanan yeşil dokuya Edirne’nin karakteristik ağaçlarından ilaveler yapılarak konsept desteklenmiştir.

Aktif Rekreasyon ve Peyzaj Kararları

Proje alanı içerisinde yeşil için ayrılan alanlar, kent yaşamı ve aktiviteleri göz önünde bulundurularak kent insanının kullanımına sunulan ve sadece dinlenmek ve temiz hava almak için değil, çeşitli etkinliklere imkân sağlayan mekânlardan oluşan bir organizasyonla ele alınmıştır. Ayrıca rekreatif alanlar için ayrılan yollar ve parkların bina avluları ile sürekliliği sağlanmıştır.

Çocuk oyun alanları

Açık sergi alanları


2-Kent mobilyaları

Kentsel tasarım proje kapsamında, kent mobilyaları ve kent peyzajını (sokak aydınlatma elemanları, tabelalar, bilgilendirme panoları, teknik hizmet birimleri işaretleri, yol döşeme malzemeleri, bitkiler, vb.) içeren elemanların konsept projeleri hazırlanmıştır.

Oturma ve dinlenme elemanları

Yeşil alan sınırlandırmaları

Aydınlatma elemanları

Bilgilendirme ve yönlendirme panoları

Çocuk oyun parkları

Teknik hizmet birimleri işaretleri

Yol döşeme malzemeleri, sınırlama elemanları


Yaya Yolları

Yaya yolları ve meydanlar tarihsel dokuda özgün karakterine uygun malzeme ve çizgilerde yeniden yorumlanarak tasarlanmıştır.

Yaya kullanımına tahsis edilmiş sokaklarda yol orta aksı yönünde meyilli 10x20x10cm ebatlarında, yakın bölgedeki ocaklardan temin edilen granit taşı kaplama kullanılmıştır. III. Derece araç yollarında da aynı kaplamalar devam edecektir.

Araç Yolları

I. ve II. Derece araç yollarında asfalt, kaldırımlarda ise prefabrik beton kaplamalar(60*60 -40*60) veya taş kaplamalar düşünülmüştür.

Araç yollarında en önemli husus eski eser çevrelerinde araç yoğunlaşması ve park alanlarının kontrollü araç kullanımına sunulması gerekmektedir.

- Tek şeritli yollar oluşturularak indirme-bindirme imkânları düşünülecektir.

-  Eski eser çevresinde park yapılmayacaktır.

Görüntüler