Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Planlama Yarışma Projesi Yarışma ProjesiPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 28/07/2008 10:11
Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Planlama Yarışma Projesi
Künye
Tasarım EkibiNurbin Paker Kahvecioğlu
Hüseyin Kahvecioğlu
Esra Sönmez
Yardımcı MimarMurat Çetin
Gülbeniz Öztuğ
İşverenBursa Belediyesi
Adres
Proje Tarihi2005 - 2005
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiKültür Merkezi, Eğlence Merkezleri, Alışveriş Merkezi / Çarşı, Otopark, Kentsel Tasarım
Yapım TürüKarma
Proje YöneticisiBilinmiyor Unknown
Açıklama
Bursa kent merkezi, kentin tarihi dokusu ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Kent merkezinin tarihi doku içinde yer almasının merkez yapısı içinde üstünlükleri olmakla birlikte, gelişmenin denetimsizliği sonunda tarihi merkezin tahrip olması sonuçlarını da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda kentin eski merkeze bağlı olarak tek merkezli olarak gelişmesi kent içi ulaşımda da sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle Bursa merkez kullanımı üst ölçekli planlarda merkezin devamı olan ve Santral Garaja kadar uzanan aks ve çevresinde önerilmektedir. Dolayısıyla, Bursa kent merkezinin kuzeye doğru gelişmesiyle yeni oluşacak kent merkezi içinde odak konumuna erişecek proje alanı, ileriye dönük bu potansiyelinin yanında geçmişten kent hafızasındaki güçlü yeri ile de önemli izler taşımaktadır.

[yer/topos ve önemi üzerine]
Kent Meydanı düzenlemesi ve onunla bütünleşecek işlevlerin yer alacağı yarışma alanı; kentin doğu ve batı yönünden geçen Ankara İzmir Karayolu'nun, kuzey yönünden gelen İstanbul Yolu ile kesiştiği, güney yönünde Bursaray İstasyonu Yaya Düzenlemesi ile kesişen Fevzi Çakmak Caddesi ile kent merkezine bağlanan eski Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali alanı ve yakın çevresidir.

Bu özel konumu ile Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Alanı bir anlamda kent dışından gelenlerin kentle iletişime girdiği bir nokta, giriş ya da kapı olma niteliğini de taşımaktadır. Cumhuriyet Türkiye'sinin zanaattan sanayileşmeye geçme sürecini başlatan ve dolayısıyla ilk modern sanayi yapılarını da barındıran kentlerinden biri olan Bursa'nın bu dönemine ait yapılardan biri de proje arsasında yer alan Santral Garajın yolcu holüdür. Arsa bu özellikleriyle bir yandan kent merkezi gelişim aksını İstanbul-Yalova yolu ile kesiştiren bir nokta olma özelliğini taşırken bir yandan da kentin geçmişinden gelen izleri bugün ve geleceğe taşıyan bir referans noktası olma özelliğini de taşımaktadır. .

[kentsel kimlik üzerine]
Yarışmada Bursa Kent kimliğinin dikkate alınması gereği özellikle vurgulanmaktadır. Bunun yolu, mevcut dokuyu yeni yapılacak yapılarla yenilerken, kentin mimarisine referanslar vermek olabilir. Ancak kent hafızasında önemli bir ize sahip olan bir yapıyı korumak, referanslarla veya yeniden kurgu yolu ile kimliği sürdürmek yerine kesintisiz kimlik sürekliliği sağlayacaktır. Önemli olan kentin özgün kimliğini, kentsel belleği oluşturan yapılarla sürdürmek ve bu yapıları çağdaş kurgu içinde yeniden kentsel yaşantıyla bütünleştirmektir.

Yürürlükte olan kentsel imar planına uyma zorunluluğu, Bursaray'ın kuzeye doğru gelişme hattı, santral garajı yapılarının yıkılması gereğini tariflemektedir. Ancak, kentsel kimliğin [an]a ait olmayan ve kentin gelişim sürecinde belirlenen niteliği kente ait özgün imgelerin sürdürülmesiyle mümkündür. Mevcut Santral Garaj yapısı Türkiye'deki modernist mimarinin ve döneminin nitelikli bir örneği olarak mimarlık geçmişimiz açısından önem taşır. Ancak korumanın ağırlıklı gerekçesi, yapının yapıldığı dönem, mimari uslubu veya niteliğinden çok kent belleğinde edindiği yerin önemidir. Bu bağlamda garaj yapısının korunması, kentsel belleğin önemli eşiklerinden bir döneme ilişkin referansı da korumak anlamını taşımaktadır. Önerilen çözüm korunan Santral Garaj Yolcu Holünü yeni/çağdaş bir bağlamla kullanıma sunmayı hedeflemektedir. Amaç, Bursa'nın bu özgün noktada oluşturulacak kent kapısını; globalleşen dünyanın her hangi bir noktasında tekrarlanabilecek bir yapısal kurgu ile vurgulamak yerine, yere ait referansları ve kent morfolojisini sürdüren çağdaş kurguyu sağlamak olmalıdır. Önemli olan, yapının tek başına anıtsal bir konuma getirilerek korunması yerine, yeni yapılarla oluşturacağı bütünlüğün sağlanması olarak da tanımlanabilir.

Yeni önerilerin geliştirilmesi sürecinde beklenen [Bursa'nın kentsel kimliği] ile ilişki beklentisini karşılamanın en güçlü yolu, çevreyi boş bir alan olarak ele alıp [kurmaca] bir Bursa kimliği üzerine yeni yapılar yapmak yerine, kentsel kimlik içinde bizzat yer alan bir öznenin varlığını sürdürerek, çevreleyecek çağdaş düzenlemenin onunla ilişkisini kurmak olacaktır. Kısaca bugüne, çağdaşa ait düzenleme ile kent kimliğinde yeri olan özgün bir yapının birlikteliği gerçek anlamda kent kimliğinin korunması ve geliştirilmesi adına etkili bir sonuç yaratacaktır.

[içerik ve kurgu üzerine]
Önerilen meydan düzenlemesi kent için hem bir başlangıç hem de bir çekim noktası olma özelliğini taşımaktadır. Kent yaşantısı ile bütünleşme, günün her saatinde yaşam barındırma ile sağlanabilir. Bu bağlamda kent için bir buluşma ve iletişim merkezi olma özelliği ön plana çıkarılmalıdır.
• Kentin günlük yaşamı için gerekli ihtiyaçlara yönelik içerikler [süpermarket, çarşı, rekreasyon alanları],
• kültürel yaşamına katkı sağlayacak içerik ve işlevler [kitapçılar çarşısı, sinemalar ve çok amaçlı salon, sanat galerisi, sanat evi, performans mekanları]
• kentli için buluşma/iletişim noktası oluşmasını sağlayacak içerikler [yeme içme]
farklı kullanım senaryolarını destekler biçimde kurgulanmaktadır.

İşlevsel bileşenlerin yanı sıra meydanı ve kent girişini/kapısını vurgulayan kent plastiği, tüm kent için bir röper/referans noktası oluşturmak ve meydanın kentli için bir buluşma noktası olma durumunun altını çizmek için yerleştirilmiş sembolik bir bileşen olma özelliğini de taşır. Bursa Santral Garaj kent meydanı tüm bu özellikleriyle yakın çevresindeki yoğun trafiğin olumsuz etkilerinden arındırılmış ve bir anlamda kuşatılmış bir meydan olarak tasarlanmalıdır. Yapısal kurguyu belirleyen tasarım kararları bu doğrultuda belirlenmiştir. Bir diğer etkin tasarım kararı meydanın ve yapısal bileşenlerinin olabildiğince doğal aydınlanma ve iklimlendirilmesinin sağlanmasıdır: yapısal kurgu ile kuzey ve kuzey doğudan dışa açılarak doğal iklimlendirme sağlanırken meydan kotundaki plastik ışık bacaları alt kotlara doğal aydınlatma ve havalandırma sağlamak için kurgulanmış bileşenlerdir.
YarışmaBursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Planlama Proje Yarışması
Görüntüler
Pafta 1Pafta 2
Pafta 3Alternatif Koruma Ö...Meydan ve Yakın Çe...
Vaziyet Planı135.00 Kotu Planı, ...138.50 Kotu Planı, ...
143.50 Kotu Planı, ...148.50 Kotu Planı, ...Kuzey Silüeti