Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Şişli Lisesi Ulusal Mimari Yarışma Projesi Yarışma ProjesiEngelli Erişimine Uygun TasarlanmıştırPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 18/10/2011 12:23
Şişli Lisesi Ulusal Mimari Yarışma Projesi
Künye
Tasarım EkibiMurat Aksu
Umut İyigün
Yardımcı MimarEzgi Ak
Osman Naskali
Özlem Çatık
Yılmaz Kürtüncü
Buğra Evsen
Günay Çalışkan
Mimarlık Ofis(ler)iMuuM
İşverenŞişli Belediyesi
Adres
Şişli
İstanbul
Proje Tarihi2011
Yapım TarihiSürüyor
Arsa Alanı658.800 m2
Kapalı Alan2.018.500 m2
Proje TipiLise
Yapım TürüBilinmiyor
Açıklama

"Park Okul"

Yapı, öğrenci ve öğretmenler için verimli ve yaratıcı çalışmaya zemin hazırlayan çağdaş bir “iletişim ortamı” ve çevre peyzajı ile bütünleşen “semt parkı” olarak ele alınmıştır.

Yapı ve çevresindeki planlama, bölgenin sosyal yaşantısına yönelik olanakların geliştirilmesi, diğer işlevsel donatılar ile ilişkilendirilerek etki alanının genişletilmesi ve bir sosyo - kültürel odak teşkil edilmesine yöneliktir.

Tasarımda kolay erişilebilen, barındırdığı fonksiyonları verimli ve esnek olarak kullanılan, açık ve kapalı alanları ile kullanıcılarına farklı olanaklar sunan bir yapı kurgulanmıştır.

Şişli Etfal Hastanesi’nin ve Hayrettin Karaca Parkı’nın gelişmiş yeşil dokusu ile peyzajın bütünleşmesine yönelik tasarım kararları, alanın büyük bir semt parkına dönüşmesi olanak sağlamaktadır.

Sosyo-kültürel alanlar, öğrenci, eğitmen ve ebeveylerin biraraya gelebileceği demokratik platformlar olarak ele alınmıştır.

Kamusal alanda eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık kavramlarının güçlendirilerek vurgulanması tasarımın ana kriter olarak ele alınmıştır. Yapı genelinde insan odaklı ve mutluluk verici, yalın bir mimari dil benimsenmiştir.

Yapı, doğu batı ekseninde uzanan iki kol ve bu kolları birleştiren ortak alanlardan oluşmaktadır. Ortak alanların avluya odaklanması ve dersliklerin bulunduğu kolların Şişli Etfal Hastanesi bahçesindeki gelişmiş yeşil dokuya yönelik konumlandırılmıştır. Dr. Şevket Paşa Sokağı üzerinde yeralan olan derslik kolu kütlesi kısmi olarak avlu kotunda boşaltılmış ve avlu ile yaya ilişkisi buradan planlanmıştır. Yarışma alanının yüksek eğimli topografyası ve imar kısıtları irdelendiğinde arsaya kademeli olarak yerleşilmesini bina programının verimli çözülebilmesi açısından tercih edilmiştir. Sosyo-kültürel ve ortak alanlar avluya odaklanarak görsel sürekliliğin sağlanması amacıyla şeffaflaştırılmıştır. Kantin ve spor salonuna giriş holünden ve avludan kolay erişim sağlanırken, kademelenerek yükselen yeşil teraslar ile bir üst kottaki fuaye ve çok amaçlı salona ulaşılabilmektedir. Fuaye ile başlayan kış bahçesi, galeriler ile giriş holüne bağlanmaktadır. Fuaye ve giriş holü hacim olarak iç-dış mekan sürekliliğinin sağlandığı ortak sosyal alanları oluşturmaktadır. Giriş holü, öğrenciler, eğitmenler, veliler ve diğer kullanıcılar için bir buluşma noktası oluştururken giriş holünden yapının kolaylıkla algılanabilerek ulaşılması sağlanmaktadır. Burada oluşturulan kış bahçesi ile mekan zenginliğine katkıda bulunulurken bu kattaki sosyal alanlara doğal ışık alınabilmektedir. Yapının en üst kotunda planlanan kütüphane kullanıcılarına tüm peyzaj alanını kapsayan bir manzara sunmaktadır.

İmar verilerinden arsanın kuzeyindeki Veteriner Hilmi Sokak’ın yayalaştırılacağı ve mevcut kullanımda pazar alanı olması sebebiyle, yapı girişlerinin tümü Dr. Şevket Paşa Sokak’tan alınmıştır. Sokaktaki eğim dikkate alınarak farklı kotlardan girişler sağlanmıştır. Buna göre kapalı otopark girişi 77.00, avlu girişi 82.00, ana giriş 92.00, açık otopark girişi 97.00 kotlarından sağlanmıştır. 82.00 kotundaki avlu, okulun kapalı olduğu dönemlerde otopark kullanımına uygundur. Kapalı otopark servis araçlarının da girebileceği düşünülerek yüksek tavanlı olarak çözümlenmiştir. Yoğun program yapının arsa geneline yayılmasını gerekli kılmış ve yeşil peyzaj alanlarını kısıtlamıştır. Bitkilendirilmiş yeşil çatılar ve kış bahçeleri oluşturularak arsa genelindeki yeşil doku arttırılmaya çalışılmıştır.

Yapı; çevre peyzajı ile bütünleşerek ana fonksiyonunun yanında bi “semt parkı” kurgusu ile planlanmıştır. Çatılarda başlayan yeşil dokunun kademelenerek yapı geneline yayılması ve bu sayede yeşil dokunun sürekliliği sağlanmıştır.

Kuzeydeki Tatlıcı Binası’nın sağır yüzeylerinin düşey bahçelere dönüştürülerek Şişli Etfal Hastanesi bahçesindeki mevcut doku ile başlayan, Hayrettin Karaca Parkı ile devam eden çevresel peyzajın devamı haline getirilmesi önerilmektedir.

Arsanın kuzeyindeki bloğunun subasman kotu altında kalan sağır yüzeylerinin düşey bahçelere dönüştürülerek çevresel peyzajın devamı haline getirilerek kazanılması önerilmektedir.

Yapının, aşağıda belirtilen ana ilkeler çerçevesinde, doğal çevreye olan etkisinin en aza indirgenmesi ve örnek teşkil etmesi öngörülmüştür;

a) Yerel malzeme kullanımı

b) Yağmur ve drenaj suyunun depolanarak, bahçe sulamasında kullanılması

c) Doğal havalandırma ile sistem yükünün ve enerji tüketimin azaltılması

d) Doğal ışıktan uzun süreli yararlanma imkanlarının sağlanması

e) Teras çatı üzerine yerleştirilecek güneş enerjisi panelleri entegre edilerek sürdürülebilir kaynaklardan enerji üretimi sağlanması

f) Yapı tabanında ısı pompası ile ısı geri kazanımı sağlanması

Tasarımda, ihtiyaç programında belirtilen tüm mekanlara istenilen sayı ve kapasitede yer verilmiş, yürürlükteki yönetmelik ve imar kısıtlarına bütünüyle uyulmuştur. Toplam inşaat alanı +%10’luk sınır dahilindedir.

YarışmaŞişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması
Görüntüler