Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Şişli Lisesi Ulusal Mimari Yarışma Projesi Yarışma ProjesiPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 18/10/2011 12:23
Şişli Lisesi Ulusal Mimari Yarışma Projesi
Künye
Tasarım EkibiÖmer Selçuk Baz
Okan Bal
Yardımcı MimarEce Özdür
Melek Kılınç
Ozan Elter
Vladimir Kalmik
İlay Tuncel
Erhan Küçük
Mekanik ProjesiMehmet Yılmaz
Elektrik ProjesiBerrin Yavuz
Statik ProjesiCenk Kurtel
Mimarlık Ofis(ler)iYalın Mimari Tasarım Hizmetleri Ltd.
İşverenŞişli Belediyesi
Adres
Şişli
İstanbul
Proje Tarihi2011 - 2011
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiLise
Yapım TürüBetonarme
Açıklama

Kentsel İlişkiler ve Eğitim Yapıları

Tasarım problemi kapsamında belirlenen arazide yapısal program ile ilgili yapılan ilk tespit , ‘kentsel doku içerisinde sıkışmış, son derece yoğun ve yer yer yüksek yapılaşmış bir çevrede nasıl bir lise yapısı yapılır?’ olmalıdır.

Bahsedilen kentsel doku, algılanabilir bir düzenin ötesinde her haliyle bir kaosu tarif etmektedir. Yükseklik algısının sürekli atladığı ve yok olduğu, yoğunluğun ani çıkış ve inişler sergilediği, eğim kullanımlarının maksimum istinatlarla şekillendiği bir kentsel doku?!

Soru tekrar sorulduğunda ‘Bu kaotik ortamdaki karmaşa içinde nasıl bir lise yapısı yapmalı?’

Bu anlamda eğitim yapıları kendi içlerine dönük , yapılar gibi algılansa da, her yapı ve kent parçası gibi çevresi ile etkileşebilen ve çevresinden etkilenen, ilişki kurabilen ara yüzler de oluşturulabilmelidir.

Bu anlamda lise yapıları, doğaları gereği bir yandan kentsel hayatın parçası olabilmeliler , diğer yandan da kendi iç işleyişlerinin gereği mahremiyet, ve sosyal olgular gibi konulara çözüm getirebilmeliler. Tüm bunların bu bağlamda verilen programla nasıl örtüşeceği ise tasarımın temel sorusudur.

Tasarım Prensipleri

Bu ikili durum, yani kendi içine dönme ve dışarısı ile etkileşimde olma hali, yani içerdekiler ve dışarıdakiler ayrımı, bu ayrımın niteliği , netliği ve bulanıklığı , kamusal ve özel alanın sınırları konuları eğitim yapıları içinde tartışmaya açılması gereken konulardandır.

Kent içindeki eğitim yapıları, özellikle yapılaşma kapasitesini nicelik olarak doldurmuş çevrelerde bir yandan bahsedilen kentsel ilişkileri kurabilmeli, diğer yandan eğitim için gerekli dingin ( konsantre) alanları, açık ve kapalı mekanları oluşturabilmeli.

Aslında bu anlamda üretilen tasarım devingen ve durağan durumun nasıl bağlanacağını, nasıl eşiklerle ve nasıl geçiş kurguları ile etkileşebileceklerini irdeleyen bir çalışmayı içermektedir. Hareketli ve sosyal alanlardan daha tekil ve konsantre olan arasındaki geçişlere bağlara konsantre olmuş bir tasarım üretmenin hedeflendiği söylenebilir. Özetle bir lise binası için halkın da kullanımına açık olabilecek kamusal alanlar, sadece öğrenciler ve eğitimciler için ortak sosyal alanlar, bu ortak alanları daha konsantre eğitim birimlerine bağlayan ara mekanlar ve daha dingin eğitim alanları...

Mimari Tasarım

Tasarım yaklaşımında benimsenen temel prensip yalın, dingin, söylemesi gerekenden fazlasını yada azını söylemeyen ve mevcut yapılı çevreye uyum sağlamak yerine kendi doğasından gelen unsurları çevresine yansıtan ve kentsel alanlar hiyerarşisine yaklaşımı ile katkı koyabilecek bir yapısal, mekansal çözümler dizisi üretebilmektir.

Bu çerçevede tasarım, yer düzlemi ve onun altındaki işlevleri düzenleyen bir baza, onun üzerinde yüzen bir eğitim yapısı ve bu iki geometrinin arasında kalan geçiş bölgesinden oluşur.

Eğitim yapısı, arsanın kuzey cephesine yaslanarak arazinin güney bölümünde mümkün olduğunca geniş açık alan kurgularının oluşturulabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Baza ve eğitim yapısı arasında kalan ara bölge , açık ve kapalı alanlarda lise sosyal hayatının oluştuğu, kotlara bölünmüş büyük bir geçiş ve aktivite alanı olarak tarif edilebilir.

Üzeri eğitim yapısı ile örtülen ve açık alanlardan oluşan bu baza kurgusu, aslında tasarımda birbirinin devamı olan iki mekanı tarif eder.

Kapalı spor salonu ve çok amaçlı salon, bazanın altında topografyaya oturan 2 kotta (92.00 ve 88.00) çözülmüştür. Kapalı spor salonu üst kotu, açık kantin alanı ve spor alanı olarak işlevlendirilirken, çok amaçlı salonun üst kotu ana giriş ve tören alanı olarak kurgulanmıştır.

Üçgen şeklinde biçimlenen eğitim yapısı atriumlu bir iç avlu kurgusu ile derslik ve laboratuarlara ulaşımı sağlar. Bu atrium, özünde ders aralarında algı sürekliliğini sağlayan geniş bir tek mekan algısı üretmeyi kolaylaştırır. Cephede kullanılan beyaz renkli dikey lameller, sınıf ünitelerinin ihtiyacına göre hareket edebilirler ve bu değişim cephede okunaklı hale gelir. Beyaz ve sade yapı kütlesi, kentsel çevrede oluşmuş olan kaotik ortama sessiz bir katkı sağlar. Yapı ne gerektiğinden ve olduğundan daha iddialıdır, ne de bu çok sesli ve gürültülü kent ortamında sinecek, geri çekilecek kadar çekiniktir.

Kotlara bölünmüş arazinin doğu sınırında yer alan muhtarlık ve ona bağlı olarak şekillenen açık alan, tasarım kapsamında bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda çok amaçlı salon ve kütüphane birimleri, park ile direkt etkileşim halinde kullanılabilecek ve kentin bir parçası olabilecektir.

YarışmaŞişli Lisesi Ulusal Mimari Proje Yarışması
Görüntüler