Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Park Otel Gönen Uygulanmış ProjePDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 27/12/2010 17:59
Park Otel Gönen
Künye
Tasarım EkibiAbdullah Ardalı
Bayram Nihat Güner
İşverenBilinmiyor
Adres
Gönen
Balıkesir
Proje Tarihi1960
Yapım Tarihi1962
Proje TipiOtel / Motel
Yapım TürüBilinmiyor
Proje YöneticisiBilinmiyor Unknown
Açıklama

Arş. Gör. Y. Mimar Ferhat Hacıalibeyoğlu

Y. Mimar Pınar Mine Hacıalibeyoğlu


1960 yılında Mimar Abdullah Ardalı ve Bayram Nihat Güner tarafından projesi hazırlanan Park Otel; Balıkesir’in Gönen ilçesinde yapılmıştır. Dönemin kaymakamı Hüseyin Öğütçen’in öncülüğünde radikal bir kararla şehir merkezinde yer alan ve mevcut iki kaplıca otelinin yakınında bulunan şehir mezarlığını kaldırarak alanı Yeşil Gönen’in adına yakışan büyük bir rekreasyon alanına dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm projesi kapsamında ilçenin tek ve önemli turizm kaynağı kaplıcalar da ele alınarak bu alanda ilçenin üçüncü kaplıca oteli olan Park Otel yaptırılmıştır. Otelin temel kazısı sırasında M.S. V. yüzyıla ait Bizans mozaikleri ortaya çıkarılmış ve bu alan korunarak açık hava müzesine dönüştürülmüştür. Yapımı 1962 yılında tamamlanan, Modern mimarinin naif örneklerinden biri sayılabilecek Park Otel’in ismini de bahsedilen parktan aldığı sanılmaktadır. Otelin kente kattığı değer ve kentin dışa dönük vizyonundaki yeri; dönemin en önemli iletişim ve temsil araçlarından biri olan kartpostallarda yer almasından da anlaşılmaktadır. 

Yapı bodrum, zemin ve bir normal kattan oluşmaktadır. Ayrı bir girişi bulunan bodrum katta dışarıdan kullanıma açık banyo hacimleri yer almaktadır. Zemin ve normal katlarda ise lineer bir plan şemasının iki yanına yerleştirilmiş odalar bulunmaktadır.

Yapının kitle ve cephe algısında ilk dikkati çeken unsurun yatay hatların vurgusu olduğu söylenebilir. Bu yataylık etkisi iki uzun cephede düşey balkon duvarların geride bırakılması ve yatay parapetlerin önde kesintisiz devam ettirilmesi ile kuvvetlendirilmiştir. Yatak odalarının karşılıklı yer aldığı iki uzun cephede balkon çıkmalarının bir çerçeve halinde kitleden taşması ve düşey duvarların zeminden kopartılması ile yapı hafifletilmiştir. Düşey sirkülasyon hacmi cephede şeffaflaştırılarak kitle kurgusun-daki yataylığı dengelemiş ve konumu itibariyle asimetrik bir kitle kompozisyonu oluşturmuştur. Giriş kütlesi ise yapının yatayda vurgulanan genel kitlesinden koparılarak vurgulanmıştır. Bu özellikleri yanı sıra yatay ve düşey hatlardaki dengesi, fonksiyonunu direk kitle ve cephe kurgusuna yansıtması, cephe kurgusunda oluşturulan modüllerin harmonik etkisi ve salt kitle hareketleri ile vurgulanan sadeliği; yapının dönemine ait modern mimari dili ifade eden bir tasarım olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Park Otel günümüzde halen Gönen Kaplıcaları İşletmeleri AŞ bünyesinde hizmet vermektedir ve yapımından bugüne dek geçen süre içerisinde çeşitli tadilatlar geçirmiştir. Bu tadilatlardan en önemlisi yapının giriş kütlesinin tamamen kaldırılarak işletme bünyesinde hizmet veren başka bir otele bir koridor bağlantısı oluşturularak birleştirilmesidir. Yapılan bu müdahaleler nedeniyle yapı özgünlüğünü tamamen koruyamamıştır. Ancak otel yapısının ilk yapıldığı yıllara ait fotoğraflarına bakıldığında yapının dönemine ait modern mimarlık söyleminin nitelikli izlerini taşıdığını görmek mümkündür. 

Not: Yapı çevresindeki yoğun yeşil doku nedeniyle bütünü ifade edebilecek fotoğraflar çekmek mümkün olamamıştır. Bu nedenle yapının genel kitle kurgusunu ifade edebilmek için yapıldığı döneme ait bir fotoğrafa yer vermeye gerek duyulmuştur.

26-27 Aralık 2008 tarihinde Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleşen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin dördüncüsünde sunulmuştur. 

Görüntüler