Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Adana Belediye Oteli ProjePDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 03/01/2011 18:15
Adana Belediye Oteli
Künye
Tasarım EkibiSeyfi Arkan
İşverenBilinmiyor
Adres
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiOtel / Motel
Yapım TürüBilinmiyor
Proje YöneticisiBilinmiyor Unknown
Açıklama

Arş. Gör. Tuba Akar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü


20. yüzyılın başından itibaren kuzeye doğru gelişen Adana şehri, kentin kuzeyinde 1911’de inşaa edilen istasyon binası ile eski şehir arasında gelişmesi planlanmıştır. 1937’de yürürlüğe giren Jansen planında, kentin yeni gelişme bölgesinin ortasında, kenti istasyon ile eski şehre bağlayan cadde üzerinde, çeşitli sosyal aktiviteleri içerisinde barındıran Atatürk Parkı planlanmış ve bu parkın güneydoğu köşesinde gazino, otel ve konser bahçesinden oluşan bir yapı kompleksinin oluşumu planda belirtilmiştir.

1939 yılında Arkitekt dergisinde Seyfi Arkan tarafından yazılmış olan makalede mimar, otel, gazino, oyun salonları ve konser holünü içeren Adana Belediyesi Oteli projesini, şehir planına uygun olarak tasarlamış olduğunu belirtmektedir. Atatürk parkının güneydoğu köşesine L şeklinde yerleştirilmiş olan yapının doğu kanadında otel odaları, güney kanadında ise oyun salonları ve lokanta mekanları tasarlanmıştır. Bu kanadın ortasından girilerek güneye eklenmiş olan bir de konser salonu bulunmaktadır. Yapı, kentin iklimsel özellikleri düşünülerek verandaları, güneş kırıcı elemanları ile sade çizgilerle tasarlanmıştır. 20.yüzyılın ilk yarısında kentin girişinin istasyon ile birlikte değişmiş olması ve gelişen modern kent yaşamına uygun işlevsel ihtiyaçları ve mimari dili barındırması açısından Adana Belediye Oteli, modern kent için önemli bir yapı olmuştur.

Adana Belediye Oteli geçirmiş olduğu işlevsel, kütlesel ve mekansal değişimler sonucunda, günümüze çok az bir kısmı ulaşabilmiştir. Atatürk Parkı’nda 1990’larda gerçekleştirilen yeniden düzenleme çalışmaları ile yapının önemli bir bölümü yıkılmış, sadece konser salonunu içeren kütle günümüze ulaşmıştır. Süreç içerisinde Ticari İlimler Akademisi, Belediye Nikah Salonu olarak kullanılan yapıdan kalan birim, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi 75.yıl Sanat Galerisi olarak kullanılmaktadır. Adana Belediye Oteli’nden günümüze kalan kütlesinin parka bakan cephesine ise belediye tarafından “şelale” eklenmiştir.

Ülkemizde, 20.yy’ın ilk yarısında modern mimarlığın önemli isimlerinden biri olan Mimar Seyfi Arkan’ın Adana kentinde gerçekleştirmiş olduğu iki yapıdan biri olan Adana Belediyesi Otel’inin günümüzde modern mimarlığın korunması gerekli bir örneği olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu posterde Adana kentinde 20.yy’ın ilk yarısına ait modern mimarinin önemli bir örneği olan Adana Belediye Oteli’nin kentsel planlama sürecinden itibaren, oluşum ve değişim sürecinin ele alınarak tanıtılması amaçlanmaktadır.

26-27 Aralık 2008 tarihinde Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleşen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin dördüncüsünde sunulmuştur.

Görüntüler