Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Yarışma Projesi - 3. Satın Alma Ödülü Yarışma ProjesiPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 03/12/2010 10:47
Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Yarışma Projesi - 3. Satın Alma Ödülü
Künye
Tasarım EkibiCihat Ünaldı
Ayşen Gümrükçü Çetiner
Beste Erel
Merve Özbay
Gözde Ağırtan Ünaldı
İşverenZonguldak Belediyesi
Adres
Proje Tarihi2010 - 2010
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiPeyzaj, Kentsel Tasarım
Yapım TürüBilinmiyor
Proje YöneticisiBilinmiyor Unknown
Açıklama
Genel Planlama ve Tasarım Stratejileri
Temel tasarım prensiplerinden en önemlisi, proje alanında yer alan "endüstri mirası" niteliğindeki yapıların da etkisiyle, "maden kenti kimliğinin ön plana çıkarılması"dır. Lavuar Alanı, kent ve kentliyle bütünleşen, kentin yaşam dinamiklerine ayak uydurabilen, tabiri caizse kentle birlikte "nefes" alabilen "canlı" bir organizma olarak ele alınmıştır.

1. "Kent belleği"ni yeniden oluşturmak:
Tescilli yapılardan "kuleler", "kriblaj binası" ve "yer altı silosu", kentin "maden kenti" kimliğine de atıfta bulunacak şekilde, sosyal ve kültürel fonksiyonlarla yeniden işlevlendirilmiştir.

Merkez Lavuar'ın ayakta kalan son yapılarından olan üç kuleden iki tanesi, simgesel özellikleri ve kent siluetine hakim konumları göz önünde bulundurularak, seyir-gözlem noktası; bir tanesi ise Zonguldak'ın maden geçmişine kısa bir yolculuk vadeden "Panaromik Müze" olarak düzenlenmiştir.

Kulelerin önünde, tasarım alanındaki geçirgenlik ve süreklilik vurgusunu devam ettiren ve üç kulenin alanın geçmişine dair taşıdığı önemi yansıtan "Kuleli Meydan" tasarlanmıştır.

Maden kenti kimliğine olan vurguyu arttırmak amacıyla Merkez Lavuar'ın yıkılmış kulelerinin izleri yeniden canlandırılarak oluşturulan ve alanın tarihi dokusuna eklemlenen yeni yapılar, sinema, tiyatro, kütüphane gibi kültürel fonksiyonlar ile restoran ve kafeterya gibi gastronomi birimleri ile işlevlendirilmiştir.

Kriblaj binası ve Yer altı silosu arasındaki geçiş; "kömürün yer altından yer üstüne gerçekleştirdiği yolculuğa" atıfta bulunmasının yanı sıra, ziyaretçilerin kömürün ayak izlerini takip ederken, "kentsel belleğin" oluşumuna katkıda bulunmaları amacına da hizmet eder. Bu yolculuğun başlangıç duraklarından yer altı silosu, "sergi alanı, sanat merkezi, meslek edindirme kursları, bilim merkezi, maden araştırmaları merkezi ve ticari birimleri" içeren fonksiyonlarla zenginleştirilerek kentli kullanımına hazır hale getirilirken; kriblaj binasına yüklenen "kütüphane, sanat galerisi ve restoran" işlevleri ile bu yolculuk tamamlanmaktadır.

2. İşlevsel Ulaşım Sistemleri Kurgulamak:
İstanbul-Ankara güzergahı üzerinde yer alan ve tasarım alanı ile liman arasında kalan yolun trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla; şehirlerarası trafik ve yük kamyonları için 1/5000 nazım planda önerilen alternatif yol kabul edilmiştir.

Tasarım alanı içerisindeki ulaşıma alternatif bir çözüm sunan, kent meydanı ile kuleli meydan arasında uzanan ve geçmişte alanda yer alan demiryolu izlerinin yeniden canlandırılması sonucu ortaya çıkan bir "nostaljik tramvay hattı" belirlenmiştir.

Tasarım alanı ve çevresinde trafik kaosuna neden olan minibüs durakları kaldırılarak, yer altına alınmış; 600 araçlık minibüs ve otomobil otoparkı düzenlenmiştir.

3. Kentsel "cazibe merkezi" yaratmak:
Odak 1-Kültürel odak: Kültürel Odak içerisinde, sergi ve kütüphane fonksiyonları ile işlevlendirilmiş "Kriblaj Binası"; sergi alanı, sanat merkezi, maden araştırmaları merkezi, ticari birimleri vb. işlevler donatılarak yeniden canlandırılmıştır. Yer Altı Silosu", Merkez Lavuar'ın yıkılmış silolarının eski izlerini takip ederek yeniden yapılandırılmış, sinema, tiyatro v.b. kültürel işlevlerle donatılmış ve açık hava kültür aktivitelerine yönelik"Etkinlik Çadırı" önerilmiştir.
Odak 2-Rekreasyon odağı: Seyir terasları, spor alanları, yaya-bisiklet yolları ve yeşil dokusuyla, kentliler için kimi zaman "aktif" kimi zaman "pasif" serbest zamanlar geçirebilecekleri alternatif bir mekan sunar.

Odak 3-Meydanlar ve Kamusal Odak: Tasarım Alanı'nda yer alan iki büyük meydan, Kuleli Meydan ve Kent Meydanı ile deniz kıyısında yer alan Kıyı Meydan'ı kapsar. Açık-kamusal alan niteliğiyle kentliler için bir buluşma noktası olmasının yanı sıra, buluşma, anma, toplantı, gösteri, festival vb. aktivitelere izin veren esnek yapısıyla kentliler için bir sosyal etkileşim alanı olarak ortaya çıkar.

4. Mevcut Turizm Potansiyelini Arttırmak:
Zonguldak kenti içinde ve kent hinterlandında sanal bir bağla birbirine bağlanarak, bir "endüstri mirası" rotası oluşturulması durumunda, önceki maddelerde sayılan hedef ve stratejiler ile de cazibe merkezi haline getirilecek olan "Merkez Lavuar", bu rotanın odak noktası olarak sunduğu farklı işlev ve fonksiyonlar ile turistik bir odak noktası haline gelecektir.
YarışmaZonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması
Görüntüler