Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Yarışma Projesi - 2. Mansiyon Yarışma ProjesiPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 03/12/2010 10:47
Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Yarışma Projesi - 2. Mansiyon
Künye
Tasarım EkibiErvin Garip
Banu Garip
Alev Özhan
Kamer Özaydan
Yardımcı MimarDeniz Başar Erol
Turan Altıntaş
Didem Sağlam
İşverenZonguldak Belediyesi
Adres
Proje Tarihi2010 - 2010
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiKentsel Tasarım, Peyzaj
Yapım TürüBilinmiyor
Proje YöneticisiBilinmiyor Unknown
Açıklama
Proje, kurgusu itibarı ile davetkar ve bağlayıcı niteliktedir. mevcut çevre ile tescilli yapıların bulunduğu koruma alanını birleştiren sade ve net bir şema önerilmektedir. Önerilen bu kurguda araç yolları yaya akışını kesmeyecek, tam tersine destekleyecek nitelikte ele alınmıştır.

Proje, çevre ile ilişkiyi zayıflatan araç yollarını yeni bir kurgu içerisinde çözümleyerek yaya olarak kolay ulaşılabilen ve kesintisiz olarak gezilebilen kentsel mekanlar önermektedir. Valilik ve Belediye Binaları yönlerinden gelen yoğun yaya akışı alan içinde eritilerek sürekli hale getirilmiş, terminal yolundaki yaya sürekliliği de proje alanına kesintisiz olarak bağlanmıştır.

Lavuar Koruma Alanı içerisinde yer alan "3 Kuleler", "Kriblaj Binası", ve "Siloaltı Yapısı", kurgu içerisinde yeniden düzenlenerek sosyal odaklar, buluşma noktaları ve kültürel etkinlik alanları olarak kullanılabilen alanlara dönüştürülmüştür.

KRİBLAJ BİNASI:
Mimari yapısından gelen bir özellik olarak mevcut haliyle içine kapalı bir bina olan kriblaj yapısı yeni kurguda çevre ile ilişkili, rahat ulaşabilen, kafeleri ile meydanları besleyen, gece ve gündüz kullanımına açık bir yapıya dönüştürülmüştür. Eski fonksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan bina iç düzeni korunmuş ve eğimli yüzeyleri yeni fonksiyonlarla değerlendirilerek yeniden kullanımlar öngörülmüştür. Kültürel aktiviteler ağırlıklı fonksiyonlar yüklenen Kriblaj Binasının kurgusal yaklaşımı aşağıdaki gibi özetlenmektedir:

Geçirgen Örgü Duvar
Yapının batı ve güney cephelerinin geçmişte yıkılan yapılarla bitişik nizam teşkil ettiği bilinmektedir (ref. mevcut röleveler). Bu iki cephe, geçmişte dış cephe olarak var olmadığı noktasından hareketle kaldırılmış ve bu noktalara yarı şeffaf geçirgen bir "örgü duvar" giydirilmiştir. Sözkonusu duvarların kaldırılması sonucu oluşabilecek statik problemler göz önünde bulundurularak yapıda statik güçlendirme öngörülmektedir.

Cam Sergi Holü Ek Yapısı
Mevcut Kriblaj Binasının temel karakterini sirkülasyon elemanları ile bozmamak ve ek sergi alanları oluşturmak için eklemlenen "cam ek yapı", bünyesinde yatay ve düşey sirkülasyon yüzeyleri barındırmaktadır. Oluşturulan yaya köprüleri ve galeriler Kriblaj Binasına ulaşımı eğlenceli hale getirmekte ve "Üç Kule Meydanı"nı farklı açılarla algılama olanağı sunmaktadır.

Dolaşım Platformları
Sergi hollerinde oluşturulan dolaşım platformları, tarihi yapı zemininden 40cm yükselerek ve zaman zaman yırtılarak mevcut betonarme zeminin algılanmasına olanak vermektedir. Bu platformlar yapı içinden dış meydanlara taşarak Kriblaj Binası'nın iç-dış ilişkisini kuvvetlendirmektedir.

Dolaşım Modülleri
Dolaşım Modülleri, bina içindeki farklı dolaşım alanlarını tanımlamaktadır.

İç Kabuk
Kriblaj Binası'nın karakteristik eğik döşemelerinden yararlanılarak oluşturulan dinleti ve toplanma salonları, kırmızı bir "Kabuk" şeklinde tasarlanmıştır. Bu mekanlarda önerilen yeni kullanım ile mevcut tarihi yapının yaşatılması ve aktif olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Peyzaj Bahçesi
Oluşturulan "Peyzaj Bahçesi", Kriblaj Binası ile "Cam Sergi Hol" arasında bir eşik görevi görmektedir. Öngörülen çağdaş bahçe, içinde çevre yaya yollarına bağlanan yaya dolaşım platformunu da barındırmaktadır. Sunulan Peyzaj düzenlemesi, mevcut "Kriblaj Binası'nı dış çevreye bağlamakta, içe kapalı bir kutudan ziyade, dış çevresi ile daha çok ilişki kuran bir kurguya kavuşturmaktadır.

Bahçe İçi Dolaşım Yolu
"Bahçe İçi Dolaşım Yolu", mevcut yapı ile cam hol arasındaki alanı kentsel bir geçiş ve dolaşım alanı haline getirmektedir.

SİLOALTI:
Eski fonksiyonu nedeniyle ilginç bir mimari yapıya sahip olan siloaltı kendi karakterini ortaya çıkaracak şekilde ele alınmıştır. Kentsel ölçekte önerilen kentsel saçak ve kültürel birimlerle zemin altında bütünleşmektedir. Zemin kottan algılanan kısmı şeffaf döşeme ile kapatılmış ve meydanlaştırılmıştır. Alt kotlar önerilen kültür yapısı ile ilişkilendirilerek aktif kullanıma sunulmuştur.

"3 KULELER":
Sadece alanın değil, kentin de en güçlü imgesi olan "3 kuleler", su elemanı kullanılarak heykelleştirilmiştir. Su elemanı üzerinde yansıma oluşturularak algısı güçlendirilmiştir. önerilen meydan, kulelerin kriblaj yapısı ile ilişkisini sağlamaktadır. bu ilişki aynı zamanda kulelerin kriblaj binası içinden de algılanmasını sağlamaktadır.
YarışmaZonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması
Görüntüler