Projeler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Projeler > Edirne Belediyesi Selimiye Cami Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Yarışma Projesi Yarışma ProjesiPDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Son güncelleme tarihi : 27/05/2010 15:28
Edirne Belediyesi Selimiye Cami Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Yarışma Projesi
Künye
Tasarım EkibiAbdurrahman Çekim
Sevilay Uğur
Rahmi Uysalkan
Ömer Selçuk Baz
Emine Didem Durakbaşa
Okan Bal
Gülay Mizan Yamanlı
Sezi Zaman
Senem Özet
Yardımcı MimarHanifi Kara
İşverenEdirne Belediyesi
Adres
Proje Tarihi2010
Yapım TarihiSürüyor
Proje TipiKentsel Tasarım
Yapım TürüBilinmiyor
Proje YöneticisiBilinmiyor Unknown
Açıklama

Edirne Belediyesi Selimiye Cami Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Yarışma Projesi Açıklama Raporu

Giriş

Edirne kenti tüm tarihi, turistik, ticari potansiyeli ve özgün dokusuyla kendine özgü bir kenttir. Bulgaristan ve Yunanistan geçiş yolu üzerinde olması, kentin mevcut potansiyelini daha da arttırmaktadır.

Edirne kentini diğer kentlere göre farklı ve çekici kılan şey, geçmişin çeşitli dönemlerinden değişik ölçeklerde yapısal örneklerin bir arada izlenebilmesine olanak sağlayan, çok katmanlı tarihi geçmişidir.

Bu tarihsel doku, günübirlik yolculuklarla bile geçmişin izlerini ziyaretçilerle paylaşmaya hazır görünmekte; çok büyük bir bölümü ise yorucu olmayacak yürüyüşlerle keşfedilmeye uygun bir dağılım göstermektedir.

Kenti araştırdıkça geçmişin farklı yaşanmışlıkları, bugüne ulaşabilmiş izleri, savaşlar, işgaller, güncele taşınan olaylar, her yaş ve eğitim grubundan ziyaretçiyi farklı bir açıdan kente çekmeyi başarır.

Kişilerin ilgi alanları ve duyarlılıklarına açık bir sahiplenme duygusuyla kenti izlemek, dinamiklerini hissetmek, anlamaya çalışmak ve bazı önerilerde bulunmak, bu proje kapsamında yapılmaya çalışılan işin basit bir özetidir.

Kentsel Tasarım

Edirne kentine farklı noktalardan erişim olanağı vardır. Fakat motorlu taşıt trafiğinin en önemli bölümü, kentin merkezi sayılabilecek Selimiye Camii ve Eski Cami arasından geçmektedir. Bu durum, kentin tarihsel mirasının çok değerli bir bölümünü iki parçaya ayırmakta ve birbirinden koparmaktadır.

Bu nedenle önerilen projenin ilk radikal müdahalesi, bu yolun yeniden işlevlendirilmesiyle söz konusu kopukluğun giderilmesine dönük düzenlemelerdir.

Transit geçiş yapan trafik çevre yollarına kaydırılacak, yol kademelenmesi ve trafik yükü Selimiye’ye doğru yaklaşıldıkça azalacak ve hafif raylı sistem vb yeni toplu taşımacılık önerileriyle tarihi kent merkezi büyük ölçüde motorlu taşıt trafiğinden arındırılacaktır.

Bu durumun başarılması halinde, önemli tarihi, kültürel ve sanatsal eserlere uygulanagelen restorasyon kavramının böylesine büyük ve görkemli eserlerle donatılmış bir kentsel dokuya uygulanması mümkün olacaktır. Adına ‘Kentsel Restorasyon’ dediğimiz bu uygulama, Edirne’nin yeniden dönüştürülmesinin ilk ve en kararlı adımı olmalıdır.

Bu kapsamda önerilen projede, tıpkı restorasyon çalışmalarında yapıldığı gibi, eserin bugünkü doku içinde izleri bulunabilen orijinal parçaları aynen korunacak, bakım ve onarımları yapılacaktır. Orijinal parçaları bulunamayan bölümlerde ise orijinal dokuyu taklit etmek yerine, onunla benzeşmeyen ve yarışmayan bir grid form üzerinde kentsel fonksiyonlar güncel gereksinimlere göre yeniden yerleştirilecektir.

Bu grid form için batıdaki tarihi Kaleiçi dokusundan esinlenilmiş, ve hemen doğusundaki radyal ışınlarla Selimiye ve yakın çevresine taşınarak yeni bir doku elde edilmiştir.

Yeni dokunun yapı adaları tanımlanırken, yakın geçmiş boyunca önemli bir değişime uğramamış olan yapı adaları esas alınmıştır. Proje alanındaki yapı adalarının neredeyse tamamında korunması gereken tescilli yapılar bulunmaktadır. Bu yapı adalarında sağlıksız dokunun temizlenmesiyle oluşacak boşluklara Selimiye’nin eksenleriyle tanımlı grid bir yerleşim şeması da eklenmiştir.

Eski doku ile yeni grid önerinin karışımı, proje alanında yeni bir form oluşturmaktadır. Bu form, ağırlıklı olarak mevcut yapı adaları arasındaki yollardan servis alınan, önerilen grid şema içerisinde oluşan kamusal ve yarı kamusal mekanlar ile de yoğun ziyaretçi taleplerine cevap verebilen bir yeni kentsel organizasyonu öngörmektedir.

Ancak bu form elde edilirken günümüzde “etkili” bir kentsel yenileme yaklaşımı olarak birçok yerde uygulanagelen “yoğunluk artışı” kavramına prim verilmemiştir. Aksine, önerilen proje ile mevcut doku içinde 0.38 olan TAKS değeri 0.34’e, 0.98 olan KAKS değeri ise 0.73’e indirilmiştir.

Çünkü mevcut yoğunluk bile Edirne’de yoğun trafik, hava ve gürültü kirliliği, kentsel organizasyon bozuklukları gibi önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, hem Türkiye’de, hem de bütün dünyada benzersiz bir tarihsel dokuya ev sahipliği yapan bu alanda kentsel tasarımın birincil yaklaşımı koruma, trafik yükünü azaltma ve yeniden işlevlendirme olarak benimsenmiştir.

Selimiye ile taçlanmış bu muhteşem tarihsel sergi alanını ve yakın çevresini hem gece hem de gündüz yaşayan bir kentsel alan haline getirebilmek, kentsel tasarım anlayışımızın önemli unsurlarından biridir. Bu nedenle, proje alanında yalnızca kentsel merkez fonksiyonları değil, konut oluşumları da desteklenmiştir.

Görüntüler