Etkinlikler
ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
1920-291930-391940-491950-591960-691970-791980-891990-992000-092010-19
Arkiv > Etkinlikler > Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi PDF versiyonuFavorilerinize EkleyinRapor EtArkadaşına GönderSayfayı Yazdır
Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi
ODTÜ Mimarlik Tarihi Doktora Arastirmalari Sempozyumu'nun beşincisi 24 - 25 Aralık 2007 tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu'nda gerçekleştirildi. Program 24 Aralık 2007 09:00 - 09:30 Açılış Sunuşu Çağla Caner, Ceren Katipoğlu (Düzenleme Kurulu Adına) Belgin Turan Özkaya (Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı Adına) 09:30 - 10:15 Açılış Konuşması: Suavi Aydın 10:15 - 11:00 Açılış Konuşması: Esra Akcan 11:00 - 11:15 Çay / Kahve 11:15 - 12:45 1. Oturum: Kimlik İnşası ve Kimliksizlik Oturum Başkanı: Berin Gür - Kolektif Arşivlerin Mekanlaştırılması Yoluyla Kimlik Kavramının İnşası, Pelin Yoncacı - Mekanın Öbür Yüzü: Küreselleşen Dünyada Göçmen Kimlikleri, Yağmur Özkan - Yer Olmayan Mekanlar ve Kimliksizlik: Alışveriş Merkezlerinin Mekan Anlayışlarını Auge Üzerinden Yeniden Okumak, Tülin Vural 12:45 - 13:45 Öğle Yemeği 13:45 - 15:45 2. Oturum: Kolektif Kimlik Oturum Başkanı: Güven A. Sargın - Modern Kentlerin Yarattığı Güvensizlik Hissinin Bireysel ve Kolektif Kimlikler Üzerinde Etkileri, Devrim Özkan - Bireyden Cemaata Geçişte Mekanın Rolü: Aidiyet Simgesi Yapılar, Muzaffer Özgüleş - Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Bayram Kutlamaları ve Ankara Hipodromu, Diler Mazılıgüney - Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Kırsal Alanda Planlı Göçmen Köyleri Aracılığıyla Yeni Toplumsal Kimliğin Tanımlanması, Zeynep Eres 15:45 - 16:00 Çay / Kahve 16:00 - 17:30 3. Oturum: Cumhuriyet Kimliği I Oturum Başkanı: Haluk Zelef - İnşa Edilen Kimlik Düşü, Filiz Sönmez - Görselliğin Çatışması: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Milli Müzeler, Pelin Gürol - Tabanda Oluşan Kimliğin Mekanları Olarak Endüstri Anıtları, Mehmet Saner 18:30 Akşam Yemeği 25 Aralık 2007 09:00 - 11:00 4. Oturum: Cumhuriyet Kimliği II Oturum Başkanı: Ali Cengizkan - Trabzon Nerenin Periferisidir?, Evrim Düzenli - Türk Mimarlık Tarihi Yazımcılığında "Ulusal" - "Milli" Olanın Adlandırılmasındaki Etimolojik ve Historiyografik Karmaşa / Çelişki, Ela Gönen, Uğur Tuztaşı - Mimarlık Tarihi Yazımında Modernite Üzerinden Ulusal Kimliğin Yaratılışını Okumak: Bozdoğan'ın Ankara'sı ve Prakash'ın Chandigarh'ı, Ahmet Erdem Tozoğlu - Erken Cumhuriyet Mimarlığında Mesleki / Ulusal Kimlik / İdeoloji, Bilge İmamoğlu 11:00 -11:15 Çay / Kahve 11:15 - 12:45 5. Oturum: Kent ve Kimlik Oturum Başkanı: Güliz Bilgin Altınöz - Tarihi Dokularda Değişen Kimlik ve Aidiyet, Ayşegül Altınörs Çırak - Çok Katmanlı Kentlerin Kimlik Oluşumunda Tarihsel Sürekliliğin Önemi, Nağme Ebru Aydeniz - İzmir Konut Mimarisinin Mekansal Dönüşüm Bağlamında Kordon Örneğinde İncelenmesi, Gülnur Ballice 12:45 - 13:45 Öğle Yemeği 13:45 - 15:45 6. Oturum: Osmanlı Kimliği Oturum Başkanı: Nimet Özgönül - Osmanlı Mimarlığını Nasıl Okunur? (1550 - 1650 Aralığı), Halil İbrahim Düzenli - Tanzimat Dönemi'nde Kimlik İnşa Sürecinin Kentsel Çevreye Yansıması: Tarihi Yarımada Örneği, Gözde Çelik - 19. Yüzyıl İstanbul'unda Cemiyete Ait Olma Hissi: Yabancı Devlet Okulları, Yabancılar için Okul, Selen Onur - Geç Osmanlı'da Batılı Kimliği Üzerine, Arzu Akkaya 15:45 - 16:00 Çay / Kahve 16:00 - 17:30 7. Oturum: İdeoloji ve Kimlik Oturum Başkanı: Burcu Erciyas - Roma Eyaletlerinde Mimari Kimlik ve Aidiyet, Ufuk Soyoz - Hekatomnid Karia'da Kültürel Kimliğin İnşası, Ayça Üzel - İdeolojik Çerçeveden Bir Mimara Bakmak: Anadoluculuk ve Sinan, Ahmet Sezgin 17:30 - 18:30 Panel Oturum Başkanı: Suna Güven 18:30 Kokteyl
Etkinliğin YeriODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı, Ankara
Etkinlik TipiSempozyum
Başlangıç Zamanı24/12/2007
Bitiş Zamanı25/12/2007